ORYANTASYON EĞİTİMİ

Şirketlerin işe alma sürecinde kritik bir yere sahip olan oryantasyon, çalışanların işe ve kuruma uyum sürecini hızlandırması açısından büyük önem taşır.

TEMEL BECERİ EĞİTİMİ (DOJO)

Çalışanın oryantasyon eğitimi aldıktan sonra direkt prosese verilmesi şirketin hedeflerinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olur. Her yeni operatörün -direkt prosese verildiğinde-  iş kazası ya da kalite hatası oluşturma riski vardır.

5S EĞİTİMİ

5S kuralı, 1950’lerde Japonya’da ortaya çıkmış, düzenli ve temiz bir çalışma ortamı sağlamak için geliştirilen bir tekniktir. 5S, işletmelerde düzensizlik ve temizlik eksikliği yüzünden oluşan kayıpları ortadan kaldırmak ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla geliştirilmiştir.

YALIN ÜRETİM EĞİTİMİ

Yalın Üretim Sistemi, çok yönlü araştırma yapıp, parça yapım şeklindeki mantığı çözüp, israf oranını azaltarak maliyeti düşürmeyi hedefler. Malzeme fiyatları ve işletim sistemi gibi etmenler, diğer firmalarla kıyaslandığında birbirinden çok farklı değildir. Bu yüzden üretim tekniği ve malzemeyi israf etmeden kullanmak bu noktada çok önemlidir.

TOPLAM  KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Ürünün kalitesi, kalite yönetimi ve kalite güvencesi ile belirlenir. Kalite yönetimi, üretimin tüm aşamalarında bir ürünün veya hizmetin tam kalite ile ortaya çıkmasını sağlamak için kullanılır. Tasarımdan, üretimden, satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada Toplam Kalite Yönetimi uygulanır.

KAİZEN ÖNERİ EĞİTİMİ

Kelime anlamı olarak “Sürekli İyileştirme” olarak karşımıza çıkan Kaizen, bugünkü anlamıyla firmaların uzun ve kârlı iş yaşamlarını sürdürebilmeleri için temel bir strateji niteliğindedir.

İŞ ÖĞRETME YÖNTEMİ EĞİTİMİ

İşi öğrenebilmek, işe yeni başlayan kişilerin en büyük korkulu rüyalarından biridir. Acaba öğrenebilecek miyim? Acaba diğerleri gibi yapabilecek miyim? Acaba yetiştirebilecek miyim? Acaba…

5N 1K EĞİTİMİ

5N 1K, Doğru ve net bilginin toplanması ve sunulması için etkili bir yaklaşımdır. 5N 1K bilginin toplanması, analizi, organizasyonu ve sunulması için tüm dünyada en çok kullanılan araçlardan biridir.

PUKÖ EĞİTİMİ

PUKÖ 2. Dünya savaşı sonrası Amerika’nın Japonya’ya yardım ve destek sürecinde Amerika’lı ünlü yönetim gurusu Edward Deming tarafından geliştirilmiş bir sistematiktir.

KALİTE KONTROL ÇEMBERİ (QCC) EĞİTİMİ

Kalite Kontrol Çemberleri; bir işletmede kalite, verimlilik, etkinlik gibi problemleri analiz etmek ve çözümleri yönetime önermek için sayıları 5 ile 10 arasında değişen çalışanların katılımlarıyla belirlenmiş zamanlarda düzenli olarak toplanan küçük çalışma gruplarıdır.

PROBLEM ÇÖZME EĞİTİMİ

Hayatımızda birçok problemle karşılaşırız. Bu problemleri çözemediğimizde mutluluğumuz, kariyerimiz hatta motivasyonumuz bile olumsuz etkilenir. Problem Çözme Eğitimi, çalışanlar için bir gelişim fırsatıdır.

A3 RAPORLAMA EĞİTİMİ

Çalışma hayatında problemler günlük hayatın bir parçasıdır. Karşılaşılan problemi anlamak, verilerle tanımlamak, arkasında yatan kök nedenleri analiz etmek en önemli önceliklerden biridir. A3 Raporlama; kaliteyi sürdürülebilir hale getirmek için problem çözme tekniklerini kullanan sistematik bir yaklaşımdır.

ATAMA ÖNCESİ LİDER EĞİTİMİ

Lider, çalıştığı ortamda fayda sağlayan ekibini yönetmek için sorumluluğu olan, sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamaları taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilen kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir.

ATAMA SONRASI LİDER EĞİTİMİ

Lider, çalıştığı ortamda fayda sağlayan ekibini yönetmek için sorumluluğu olan, sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamaları taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilen kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir.

LİDER ROLÜ EĞİTİMİ

Dünya eşi benzeri görülmemiş bir hızla değişiyor. Liderler her gün daha önce karşılaşmadıkları sayısız problemle yüzleşmek ve karar vermek zorundalar. Dün geçerli olan bir çözümün, bir gecede işlevini yitirebildiği dönemlerdeyiz. Değişim hızlanıyor, riskler artıyor ancak ekiplerini tutarlı olarak olağanüstü hedeflere ulaştırabilmenin, liderler için yarattığı mükafatlar da doğru orantılı olarak büyüyor.

İLETİŞİM EĞİTİMİ

İletişim eğitimi, hayatımızın her alanında kullanılabilecek teknikleri içermektedir. İletişim aslında sadece bir eğitim değil, aynı zamanda hayata bakış açımızı değiştiren bir öğretidir.

TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ

Son yıllarda yönetim anlayışında, takım çalışması en çok tartışılan konulardan biridir. Takım çalışmasında bireyler, birbirlerini destekleyerek daha önce ortada var olmayan bir enerji oluştururlar. Takım olarak çalışmayı cazip kılan da, ortaya çıkan bu enerji fazlasıdır.

TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Şirketlerde, birey odaklı yönetimden ziyade takım çalışmasına önem verilen katılımcı yönetim anlayışı benimsenmiştir. Katılımcı yönetim, yöneticinin karar alırken ve uygularken ekibiyle birlikte hareket etmesi, başarı ya da başarısızlığı ekibiyle paylaşmasıdır.

SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Günümüzde işletmelerin önemle üzerinde durduğu noktalardan biri de  insanların birçok konuda fikir sahibi olmalarıdır. İşte, bu fikir sahibi olma ve bilgilenmenin en etkin yollarından biri de sunum yapmaktır. Sunum, sunmak demektir. Yani bir şeyi vermek, en güzel, kibar ve etkileyici şekilde sunmak demektir.

LİDERLİK EĞİTİMİ

Çağımız değişim ve gelişim çağıdır. Bu değişimden bireyler kadar organizasyonlar da etkilenmektedir. Değişimi yakalayabilmek, değişime hızlı ve uyumlu şekilde ayak uydurabilmek için liderlere önemli görevler düşmektedir.

KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ

Her şirketin kendine özgü bir kimliği vardır. Bu kimlik aynı zamanda başarısının ve tanınırlığının da bir göstergesi niteliğinde olabilir. Şirket kimliği; duruşu, vizyonu ve misyonu başarının temel taşlarını oluşturur.

YÖN PLANLAMA (HOSHİN KANRİ) EĞİTİMİ

Büyük ya da küçük olsun, bir organizasyonun ya da daha büyük bir yapının alt ünitesinin yönetiminde temel sorumluluklardan birisi organizasyonun geleceğe dönük yönünün belirlenmesidir. Stratejik planlama amaçları bakımından gelecek tipik olarak üç ila beş yıllık bir süreyi kapsamaktadır, fakat koşullara göre çok daha uzun ya da kısa olabilir.