A3 RAPORLAMA EĞİTİMİ

          Çalışma hayatında problemler günlük hayatın bir parçasıdır. Karşılaşılan problemi anlamak, verilerle tanımlamak, arkasında yatan kök nedenleri analiz etmek en önemli önceliklerden biridir. A3 Raporlama; kaliteyi sürdürülebilir hale getirmek için problem çözme tekniklerini kullanan sistematik bir yaklaşımdır.

İster iş yaşamının başlangıcında olsun, ister tecrübeli çalışanlar olsun, rapor yazmakta herkes zorlanabilir. Hazırlanan raporlar, “sıkıcı”, “anlaşılmaz”, “ana konunun etrafında dolanıp bir türlü amacına ulaşamıyor”, “çözüm önerisi içermiyor” şeklinde eleştirilebilir. Hazırlanan raporlar açık ve anlaşılır olmayabilir. Bunun gibi benzer sorunlarla karşılaşmamak için çok başarılı ve ilgiyle okunan raporlar hazırlanmalıdır.

A3 Raporlama eğitimi ile kısa vadede çözülebilecek problemler için sistematik bir yaklaşım sunar. A3 Raporlama eğitimi sayesinde tek bir sayfada problemle ilgili tüm hikaye özetlenebilir.

A3 Raporunda; problem tanımı, mevcut durum analizi, hedef, karşı önemler, faaliyet planları ve izleme gibi problem çözümünde kullanılan aşamalar görsel hale getirilir. A3 Raporu sadece problem çözmeye yönelik değil öneri ve bilgi verme raporu olarak da kullanılabilir.

A3 Raporlama eğitimi ile, hazırlanması gereken raporların nasıl şekillendirilmesi ve yazılması gerektiği aktarılacaktır.

A3 Raporlama Eğitiminin Amaçları;

a) Rapor formatı ve yapısını anlamak

b) Raporun iyi bir iletişim yöntemi olduğun öğrenmek

c) Rapor yazma ve PUKÖ arasındaki bağlantıyı kavramak

d) Rapor kılavuzunu ve yerleşim düzeni raporlarda uygulamak

e) Raporlamanın, sorunu doğru tespit etmede önemli rol oynadığını özümsemek