ATAMA ÖNCESİ LİDERLİK EĞİTİMİ

          Lider, çalıştığı ortamda fayda sağlayan ekibini yönetmek için sorumluluğu olan, sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamaları taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilen kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir.

Atama Öncesi Lider eğitimi; süreç ve sonuç odaklı yönetim şekillerini, gelecekte iyi bir lider olması için birçok teknik konu başlıklarını uygulamalı olarak aktarır.

İşletme yönetiminin başarısı için liderlik gerekli bir unsurdur. Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır.

Atama Öncesi Lider eğitimi ile, özellikle üretimdeki lider adaylarına çağdaş yönetim teknikleri ve etkin liderlik yaklaşımları öğretilecektir. Bu sayede sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmeleri sağlanacaktır.

Şirketler üretim kapasitesini artırmak için, her bir görevin doğru şekilde algılanıp yerine getirilmesini sağlamak ve liderlik becerilerini geliştirmek zorundadır. Bu noktadan hareketle, liderliğin önemini vurgulamak ve bu liderlik biçimi geliştirilebilmek için gerekli bilgi ve becerileri aktarmak, uygulanması için eğitimlerle lider adaylarına fırsat sunmak gerekmektedir.

Atama Öncesi Lider Eğitiminin Amaçları;

a) Gelecekte şirketi temsil edecek lider adayını donanımlı hale getirmek

b) Şirket kültürüne ait konuları anlayıp özümsemek

c) Eğitim sonrası verilen görevleri yerine getirerek yetkinlik kazanmak

d) Hat ve proses gözlem yeteneği kazanmak

e) Bireysel gelişimin yanında ekip çalışanlarının da gelişimine katkı sağlamak