ATAMA SONRASI LİDERLİK EĞİTİMİ

           Atama öncesi lider eğitimlerini tamamlayıp, şirket tarafından resmi olarak ataması yapılan üretim liderleri için uygulanan eğitim programıdır. Programın içeriğinde; Lider Rolü, İletişim ve Takım Çalışması eğitimleri vardır. Bu eğitimlerin içeriği tamamı ile liderler için dizayn edilmiştir.

Liderliğin bir diğer tanımı da yöneten ve motive eden kişidir. Yönetmek ve motive edebilmek için liderin güçlü bir iletişim becerisine ve takım çalışması bilincine sahip olması gerekir. Ayrıca çalışma sürecinde rolünün gereklerini de en iyi şekilde yerine getirmelidir. Burada da Lider Rolü ön plana çıkmaktadır. Lider Rolü, liderin mesai saati içerisinde şirketin hedefleri ile ilgili yapması gereken tüm konuları kapsamaktadır.

Lider Rolü eğitimi 4 ana başlıktan oluşmaktadır;

1- Üretim Ön Koşullarının Sağlanması
2- Üretimin Gerçekleştirilmesi
3- Rutin Bakım
4- Anormal Durumlara Müdahale

Yukarıdaki 4 ana başlıktan oluşan Lider Rolü eğitimi, Lider için bir rehber ya da pusula gibidir.

Atama Sonrası Lider Eğitiminin Amaçları;

a) Güçlü iletişim becerisi ve takım çalışması yeteneği kazanmak

b) Yönetim ile çalışanlar arasında köprü vazifesi oluşturmak

c) Çalışma zamanını etkin, verimli, süreç ve sonuç odaklı kullanmak

d) Problemleri (insan, teknik) oluşmadan önce tespit etme becerisi kazanmak

e) Şirket hedefleri için hem kendini hem de çalışanları en iyi şekilde motive etmek