İŞ ÖĞRETME EĞİTİMİ

          İşi öğrenebilmek, işe yeni başlayan kişilerin en büyük korkulu rüyalarından biridir. Acaba öğrenebilecek miyim? Acaba diğerleri gibi yapabilecek miyim? Acaba yetiştirebilecek miyim? Acaba…

Bu tür düşünceler, işe yeni başlayan herkesin ortak sorunudur. İşin tam öğretilmemesi durumlarında hem çalışan hem şirket hedefine ulaşamaz.

Kuşaktan kuşağa gelişerek birikip gelen teknik bilgilerin diğer çalışanlara aktarılması amacı ile pek çok eğitim yöntemleri uygulanır.

Özellikle eğitimi verecek kişinin; eğitimin konusu, amacı ve hangi yöntemle belirlemesi gerektiğini öncesinden iyi şekilde planlamalıdır.

Planı ve amacı olmayan bir eğitimin verilmesi maalesef sonuca çok fazla etki etmeyecektir. Bu nedenle İş Öğretme konusu oldukça önemli bir faktördür.

İş Öğretme Yöntemi içeriğini; görsel, işitsel ve gerçek uygulamalar oluşturur. Bu sayede öğrenen kişi öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı için hem teorik hem de pratik bilgi seviyesini artırır.

İş Öğretme Yönteminin çeşitlerinden biri olan gösterip yaptırma yöntemi, kavramların veya kelimelerin yetersiz olduğu fikir, prensip veya olguların açıklanmasında etkili bir araç olarak kullanılır.

İş Öğretme Yöntemi Eğitiminin Amaçları;

a) İş Öğretme Yöntemi hakkında bilgi sahibi olmak

b) Eğitim planı hazırlayabilmek

c) İş öğretirken 4 adım yöntemini kullanmak

d) İş standart formu hazırlayabilmek

e) İş adımlarını oluştururken kritik/önemli konuları belirlemek