KAIZEN (ÖNERİ) EĞİTİMİ

          Kelime anlamı olarak “Sürekli İyileştirme” olarak karşımıza çıkan Kaizen, bugünkü anlamıyla firmaların uzun ve kârlı iş yaşamlarını sürdürebilmeleri için temel bir strateji niteliğindedir.

Firmalar, fiyat açısından rekabet edebilir, teslimat açısından en hızlı ve kalite olarak en üst sırada yer alabilmek için farklı sistemlerin arayışına girmişlerdir. Fakat her zaman yapılan büyük yatırımların üç ana unsuru (fiyat, kalite, hız) aynı ölçüde iyileştirmediğini görmüşlerdir.

Çalışanlar, firmalar için en önemli kaynaktır. Firma hedeflerine ulaşmak ya da ulaşamamak tüm çalışanların bilgi, beceri ve gelişimi ile doğru orantılıdır.

Çalışanlar, sadece direktifleri ya da standartları takip ederse bir makina ya da bir robotun parçası haline gelirler. Fakat insan anormallikleri hisseder ve nasıl çözebileceğini düşünür.

Kaizen Önerilerinin uygulanması ile doğru sürecin doğru sonuçlar getirdiği görülmektedir. Dolayısıyla Kaizen tanımına aslında; “herkesin katılımı ile yapılan, küçük adımlarla fakat sürekliliği olan iyileştirmelerdir” diyebiliriz.

Çalışanlar, kendi prosesleri ile ilgili en fazla bilgiye sahip oldukları için, yaşadıkları problemlerin çözüm önerileri de yine kendilerinden gelecektir.

Kaizen Öneri Eğitiminin Amaçları;

a) Kaizen önerisi ile ilgili kavramlarda bilgi sahibi olmak

b) Problemi net olarak ifade edebilmek

c) Problem çözümü için beyin fırtınası yöntemini kullanmak

d) Kaizen öneri formunu doldurabilmek

e) Kaizen önerisi faydalarını rakamsal olarak ifade edebilmek