KALİTE KONTROL ÇEMBERİ (QCC) EĞİTİMİ

          Kalite Kontrol Çemberleri; bir işletmede kalite, verimlilik, etkinlik gibi problemleri analiz etmek ve çözümleri yönetime önermek için sayıları 5 ile 10 arasında değişen çalışanların katılımlarıyla belirlenmiş zamanlarda düzenli olarak toplanan küçük çalışma gruplarıdır.

Kalite çemberleri, şirket bünyesindeki problem çözme ve sürekli iyileştirme süreci dahilinde çalışanların da katılımlarının sağlandığı resmi yapılar olarak da adlandırılır.

Çalışanlara bir sorumluluk verilmesi onları bu yönde oldukça motive edecek bir faktör olacaktır.

Aynı zamanda bu gruptaki çalışanlar konuyla ilgili eğitimlere tabii tutulurlar. Böylece kişiler ne yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirilmiş olur. 

Organizasyonun bölümleri, süreçlerini iyileştirmek için her zaman bir bütün olarak çaba göstermelidir. Bu sırada çalışanların güçlü, esnek ve canlı olması gerekir.

Bu nedenle, Kalite Kontrol Çemberi aktivitelerini insana değer vermek için bir fırsat olarak görmeli ve çalışanların kapasitelerini geliştirilerek şirket gelişimi hedeflenmelidir.Kalite Kontrol Çemberi Eğitiminin Amaçları;

a) Kalitenin iyileştirilmesi ve hataların azalmasını sağlamak

b) Kurum içi iletişimi geliştirmek

c) Problemleri ortaya çıkmadan engelleme alışkanlığı kazandırmak

d) Çalışanların problem çözme yeteneklerinin gelişmesini sağlamak

e) Çalışanların motivasyonu ve katılımını geliştirmek