TOPLAM KALİTE EĞİTİMİ

          Ürünün kalitesi, kalite yönetimi ve kalite güvencesi ile belirlenir. Kalite yönetimi, üretimin tüm aşamalarında bir ürünün veya hizmetin tam kalite ile ortaya çıkmasını sağlamak için kullanılır.
Tasarımdan, üretimden, satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada Toplam Kalite Yönetimi uygulanır. Bir ürünün müşterilerin beklentilerini karşılaması için kalite, fiyat ve performans açısından ele alınması gerekir.
Toplam Kalite Yönetimi şu şekilde tanımlanmıştır; üretilen ürünün mümkün olan en iyi kalitede üretilmesi için gereken her şeyi yapmak.

Toplam Kalite Yönetimi, İçeriğinde aşağıdaki konuları barındırır.

a) Her çalışan iyi kalitenin yerine getirilmesinden sorumludur.
b) Kalite her zaman öncelik haline getirmelidir.
c) Kalite bir yaşam tarzı olarak benimsenmelidir.
d) İsraf en düşük seviyede tutulmalıdır.
Kalite yönetiminde ana hedeflerden biri kaliteyi iyileştirerek hata sayısını azaltmaktır. Kalitenin birçok boyutu vardır. Fiyat, performans, dayanıklılık ve güvenilirlik.

Kalite denilince aklımıza bitmiş ürünün hatasız ve sorunsuz olması gelir. Fakat kalite aynı zamanda; yatırımdır, programa uymaktır, süreçtir ve ürün ya da hizmetin iyi olup olmadığı konusunda son kararı veren müşteri demektir.

Toplam Kalite Yönetimi Eğitiminin Amaçları;

a) Kalite ile ilgili kavramlarda bilgi sahibi olmak

b) Temel kalite felsefesine hakim olmak

c) Toplam kalite yönetimini kavramak

d) Kalitenin maliyetler üzerine olan etkisini öğrenmek

e) Yerinde kalite konusunu özümsemek