KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ

          Her şirketin kendine özgü bir kimliği vardır. Bu kimlik aynı zamanda başarısının ve tanınırlığının da bir göstergesi niteliğinde olabilir. Şirket kimliği; duruşu, vizyonu ve misyonu başarının temel taşlarını oluşturur.

Kurum kültürü en temel ve yalın ifadesiyle; kuruma özgü davranış, tutum, inanç ve alışkanlıkların tümünü kapsayan kavrama verilen isimdir. Kurum kültürü, kuruma ait tüm çalışanlar tarafından paylaşılır ve çalışan davranışlarını düzenlemeye, yeri geldiğinde de disipline etmeye imkan sağlar.

Kurum kültürünün temel yapı taşları ise; şirketin kuruluşu, tarihi, benimsediği değerleri, yöneticileri, liderleri, davranış kuralları, çevreye olan yaklaşımları, genel olarak vizyonları ve misyonları oluşturur. Kurum kültürü aslında bir şirketin geliştirmesi gereken en önemli şeylerden biridir aslında. Çünkü her bir detay, şirketin sağlam temeller üzerine kurulması için önemli bir noktadır.

Kurum kültürü oluşturmasında çalışan ve yönetici arasındaki şeffaflık esas alınır. Her şeyin temelinde doğru iletişim yatar ki bu da kurum kültürünü geliştirmenin en etkili yollarından biridir.

Kurum kültürü analizi ne kadar net çizgilerle belirlenirse, çalışanların adaptasyon süreci de kolay ve etkili olacaktır. Çalışanları aktif olarak işe katmak, kurum kültürünün gelişmesinde önemli bir noktadır

Kurum Kültürü Eğitiminin Amaçları;

a) Kurum kültürünü kendi sözcükleri ile tanımlamak

b) Kurum kültürünün temelleri ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak

c) Şirket içinde  tüm alanlarda uygulanmasını sağlamak

d) İş yapma yöntemlerine ve değerlerine açıklık getirmek

e) Tüm çalışanlar tarafından ortak kültür oluşturmak