LİDER ROLÜ EĞİTİMİ

          Dünya eşi benzeri görülmemiş bir hızla değişiyor. Liderler her gün daha önce karşılaşmadıkları sayısız problemle yüzleşmek ve karar vermek zorundalar. Dün geçerli olan bir çözümün, bir gecede işlevini yitirebildiği dönemlerdeyiz. Değişim hızlanıyor, riskler artıyor ancak ekiplerini tutarlı olarak olağanüstü hedeflere ulaştırabilmenin, liderler için yarattığı mükafatlar da doğru orantılı olarak büyüyor.

Şirket hedeflerinin başında yer alan Sıfır kaza, Sıfır hata, zamanında teslimat konularında oluşan problemler büyük bir sorundur. Sorunların ilgili liderler tarafından fark edilmesi ve hızlı şekilde çözülmesi şarttır. İlk kademedeki liderlerin yetkinliği, bilgi ve becerisi için gelişim fırsatları verilmezse maalesef şirket hedefleri olumsuz olarak etkilenir.

Üretim kademesindeki liderlerin rollerini başarılı şekilde uygulayabilmeleri için beceri ve yetkinliklerinin artırılması gerekmektedir.

Bu eğitim yeni atanmış liderler ya da mevcut liderler için özel olarak tasarlanmıştır. Özellikle üretim kademesindeki liderler için olmazsa olmaz eğitim konusudur.

Lider rolü eğitiminin içeriği 4 ana konudan oluşur. Bu ana konular şirketin hedefleri ile tamamen bağlantılıdır. Eğitimin içeriğinde, liderden üretime başlamadan önce ve üretim bitimine kadar beklenen görevler hakkında detaylar verilmektedir.

Lider Rolü Eğitiminin Amaçları;

a) Görsel yönetim için izlenebilirlik ve veri takibi yapmak

b) Problemleri oluşmadan önce tespit edip karşı önlemler geliştirmek

c) Tüm ekibin katılımını sağlayarak sürekli geliştirme faaliyetleri yapmak

d) Hedeflere ulaşma konusunda takım arkadaşlarına örnek olmak

e) Organizasyon için yeni liderler yetiştirmek