LİDERLİK EĞİTİMİ

          Çağımız değişim ve gelişim çağıdır. Bu değişimden bireyler kadar organizasyonlar da etkilenmektedir. Değişimi yakalayabilmek, değişime hızlı ve uyumlu şekilde ayak uydurabilmek için liderlere önemli görevler düşmektedir.

Bu noktada, liderin değişen koşullar ve durumlar karşısında kendisini ve astlarını sürekli geliştirmesi kaçınılmazdır. Başka bir deyişle lider, liderliğe önce kendinden başlamalıdır.

  Şirketlerde lider konumundaki kişilerin çok önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Liderlik tarzlarından iş yapma biçimlerine, bireylerarası iletişim becerilerinden kişisel özelliklerine kadar her şey çalışma ortamına doğrudan yansımaktadır. Bu nedenle, liderin karakteri çalışma alanının karakterini göstermektedir.

  Şirketlerde üretim kapasitesini artırmak, her bir görevin doğru şekilde algılanıp yerine getirilmesini sağlamak ve liderlik kavramının geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Uzun yıllar boyunca insanlar liderliğin doğuştan gelen bir takım özellikleri olduğu ve sonradan liderlik becerilerinin geliştirilemeyeceğini düşündüler. Oysa bugün biliyoruz ki, liderlik hepimiz için geliştirilebilir. Elbette bunu istemek ve bedelini ödemek koşuluyla.

Liderlik Eğitiminin Amaçları;

a) Olaylara farklı açılardan bakılabileceğini anlamak

b) Yeni stratejiler belirleyip yönetimde kendisini geliştirmek

c) Kriz anlarının nasıl yönetileceğini öğrenmek

d) Çalışanları motive ederek, aidiyet görevini yerine getirmek

e) Başarıya ulaşmak için yol haritası oluşturmak