ORYANTASYON EĞİTİMİ

          Şirketlerin işe alma sürecinde kritik bir yere sahip olan oryantasyon, çalışanların işe ve kuruma uyum sürecini hızlandırması açısından büyük önem taşır.

Yoğun rekabet koşulları altında değişime ayak uydurmak için olası performans düşüklüğünün önüne geçmek açısından önemlidir.

İşe yeni alınan çalışanların uyum süreci içinde farklı önem derecelerine sahip pek çok konu bulunur.

Organizasyon yapısı ve iş süreçlerinden, yemek ve ulaşımla ilgili bilgilere kadar pek çok konu, oryantasyon kapsamında değerlendirilebilir. Bu sürecin iyi değerlendirilmesi, çalışan motivasyonunun uzun dönemde yüksek olmasında da belirleyici olur.

Doğru biçimde gerçekleştirilen oryantasyon uygulamalarıyla yeni çalışanın ilk gün endişeleri ortadan kaldırıldığı gibi, çalışanın işletme hakkında ihtiyaç duyabileceği konuları bilerek işini daha iyi gerçekleştirmesi için fırsat oluşturulur.

Oryantasyon Eğitiminin Amaçları;

a) İşletme içi sosyal kaynaşma oluşturmak

b) Kurumsal sadakat oluşmasını sağlamak

c) Yeni çalışanın kendine güven kazanmasını sağlamak

d) Çalışanın öğrenme hızını artırarak işi öğrenmeyle ilgili maliyetleri azaltmak

e) Bilgi eksikliğinden doğabilecek sorunların önüne geçmek