TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ

          Son yıllarda yönetim anlayışında, takım çalışması en çok tartışılan konulardan biridir. Takım çalışmasında bireyler, birbirlerini destekleyerek daha önce ortada var olmayan bir enerji oluştururlar. Takım olarak çalışmayı cazip kılan da, ortaya çıkan bu enerji fazlasıdır.

  Takım çalışması, iş yerindeki problemlerin çözümünde, üretimin kalitesinin yükselmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştur. Takım Çalışması, “İnsana Saygı” prensibinin de temellerinden biridir.

  Şirketlerde motivasyonu yükseltmek ve takımların verimliliğini artırmak için Takım Çalışması eğitimi ayrı bir öneme sahiptir.

Takım halinde çalışmanın, başarıya ulaşmada daha hızlı sonuç verdiği ve performansı artırdığı görülmektedir. Sonuçta hiçbirimiz, hepimiz kadar akıllı ve zeki değiliz.

Şirketlerde karşılıklı bağlılık duygusu oluşturulup pozitif sinerji oluşturulursa, bireysel performansların toplamından daha büyük bir performansın ortaya çıktığı rahatlıkla görülebilir.

Takım çalışması, güçlü çalışan ilişkileri kurar. Böylece herkes için daha keyifli bir çalışma ortamı sağlanır.

Takım Çalışması Eğitiminin Amaçları;

a) Takım çalışmasının önemini kavramak

b) Takım içinde etkin iletişim tekniklerini uygulamak

c) Takım çalışmasına katkı sağlama yöntemlerini analiz etmek

d) Takım içinde problem çözme sürecinde aktif yer almak

e) Takım halinde hareket etmenin önemini kavramak