TEMEL BECERİ EĞİTİMİ

          Çalışanın oryantasyon eğitimi aldıktan sonra direkt prosese verilmesi şirketin hedeflerinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olur. Her yeni operatörün -direkt prosese verildiğinde- iş kazası ya da kalite hatası oluşturma riski vardır.

Yaşanan bu problemlerin kök nedeni incelendiğinde, çalışanların işleriyle ilgili temel beceri eğitimlerini hiç almamış olması ya da uygun şekilde öğretilemeden işe başlandığı karşımıza çıkmaktadır.

Bazı çalışanlar işlerinde diğerlerinden daha kaliteli (hatasız), daha hızlı (tam zamanında) olabilir. Temel Beceri Eğitimleri tüm çalışanların kendini geliştirmesine imkan sağlamaktadır.

Temel Beceri eğitimi sadece işe yeni başlayanları değil, rotasyon ile farklı bölümlerde çalışacak kişileri de kapsar.

Çalışanlar Temel Beceri Eğitimi sayesinde önceden belirlenmiş standartlara göre önce teorik, sonra da pratik eğitim alarak güvenli, zamanında, doğru ve en kaliteli üretim yapabilir duruma getirilir. Ayrıca Temel Beceri Eğitimi ile insan duygusu ve becerisi geliştirilerek her çalışanın hedeflenen seviyeye ulaşması sağlanır.

Temel Beceri Eğitim Uzmanı vasıtasıyla, Temel Beceri Eğitim alanlarının tasarımı ve nasıl dizayn edileceği konusunda B&B KPI gerekli desteği verecektir.

Temel Beceri Eğitiminin Amaçları;

a) Operatörlerin el becerilerini geliştirmek

b) Neyi neden yaptığını bilerek çalışmalarını sağlamak

c) İş Sağlığı&Güvenliği kurallarına göre çalışılmasına katkıda bulunmak

d) Anormal durumları tespit becerisini geliştirmek

e) Hata oluşmadan önce durumu hissedebilmek