TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

          Şirketlerde, birey odaklı yönetimden ziyade takım çalışmasına önem verilen katılımcı yönetim anlayışı benimsenmiştir. Katılımcı yönetim, yöneticinin karar alırken ve uygularken ekibiyle birlikte hareket etmesi, başarı ya da başarısızlığı ekibiyle paylaşmasıdır.

  Bir toplantının etkin yapılması, o toplantıdan istenilen düzeyde verim elde edilmesi, sonuçta herkesin aynı dili konuşabilmesi için liderlerin ideal bir toplantı yönetimini gerçekleştirmesini gerektirir. Bu noktadan hareketle eğitimde liderlerin bu iletişim aracını verimli kullanmaları için bazı ipuçları verilmektedir.

Liderlerin, katılımcı yönetimin gereği olarak yaptıkları toplantılarda astlarını yönlendirirken “toplantı yönetimini” bilmeleri gerekir. Çünkü toplantılar bir kontrol aracıdır.

Her an bir toplantı çıkabilir, ya da kendiniz bir toplantı düzenleyebilirsiniz. Toplantılarınızın sizi korkutan olağanüstü bir hal almasından sıkıldınız ve toplantı saatlerini boş geçen zaman olarak değerlendiriyorsanız, iyi bir toplantı planlamasına ihtiyacınız var demektir.

Bu eğitimde, toplantıların verimli geçmesini hedefleyen toplantı öncesi, toplantı esnası ve toplantı sonrası yapılması gerekenler anlatılmaktadır. 

Toplantı Yönetimi Eğitiminin Amaçları;

a) Toplantı yapmanın önemi, amaçları ve faydalarını öğrenmek

b) Tüm katılımcıların üzerine düşen sorumlulukları kavramak

c) Toplantı öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenleri bilmek

d) Etkili ve verimli toplantı düzenler hale gelmek

e) Toplantı zamanını etkin kullanıp katılımcılardan verim almak