YÖN PLANLAMA (HOSHIN KANRI) EĞİTİMİ

          Büyük ya da küçük olsun, bir organizasyonun ya da daha büyük bir yapının alt ünitesinin yönetiminde temel sorumluluklardan birisi organizasyonun geleceğe dönük yönünün belirlenmesidir. Stratejik planlama amaçları bakımından gelecek tipik olarak üç ila beşyıllık bir süreyi kapsamaktadır, fakat koşullara göre çok daha uzun ya da kısa olabilir.

Yön planlamanın en etkili yolu, organizasyonun gelecekte ne olacağı konusunda ortak bir vizyon geliştirmek, bunu organizasyonun şimdiki durumuyla karşılaştırmaktır. Sonrasında ise boşluklar arasında köprü kurulmasını sağlayan bir plan, yani stratejik plan oluşturmaktır.

Hoshin kanrinin öncelikli hedeflerinden biri proje belirlemektir. Şöyle ki bu projeler gerekli ve ulaşılabilir olmalılar, farklı fonksiyonlarda çalışan insanları bir araya getirmeliler ve değişimi etkileyerek, değişimin pozitif sonuçlarının şirket boyunca hissedilmesini sağlamalılar.

Yön planlama yayılımı için birtakım ön şartlar vardır:
1. Yöneticiler, önceden belirlenen faaliyet sonucuna ulaşma ve prosesleri iyileştirme konusundaki sorumluluğunu tam anlamalıdır.
2. Her düzeydeki yöneticiler, hedefleri gerçekleştirebilmek için geliştirilen kontrol ve denetim noktalarını iyice anlamalıdır.
3. Rutin yönetim sistemleri şirkette çok iyi oluşturulmalıdır.

Yön Planlama (Hoshin Kanri) Eğitiminin Amaçları;

a) Şirketin bir bütün olarak yeteneklerini artırmak

b) Hedef belirleme ve önceliklendirme adımlarını öğrenmek

c) Tüm çalışanlar için orta ve uzun vadeli bakış açısı oluşturmak

d) Hep birlikte şirketin performansını artırmak

e) Hedefleri tüm çalışanlarla paylaşmak ve süreci anlatmak